Sponsorlu BağlantılarAvukatların Görevleri, Sorumlulukları

Kızgın 25 Mart 2011 0


Avukatların Görevleri, Sorumlulukları Nelerdir Bilgi

Avukatların temel görevleri şunlardır:

Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, faydalı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,

-Dava konusuyla alakalı yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,

-Davayla alakalı geniş araştırma ve inceleme yapar,

-Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,

-Davayla alakalı şahitleri mahkeme kuruluna dinletir ve sualler sorar,

-Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma emeliyle konuşma yapar,

-İcra takipleri yapar,

-Yeni çıkan yayın ve yasaları takip eder ve açıklar.
Yorum Yazabilirsin »