Sponsorlu BağlantılarBorun Özellikleri – Borun Özellikleri Nelerdir?

Kızgın 24 Ocak 2011 0


Borun Özellikleri – Borun Özellikleri Nelerdir?

Borun temel madenleri; kernit (Na2B4O7.4H2O), boraks (Na2B4O7.10H2O), kolemanit (Ca2B6O11.5H2O) ve uleksit (NaCaB5O9.8H2O) gibi boratlardır. Bor elementi, periyodik sistemin 3. grubunun başında bulunur. Elmastan sonra en sert madde olan ametal bor gri-siyah kristalin veya amorf mikrokristalin, yeşilimsi sarı renkli bir yapıda olup başlıca özellikleri aşağıdaki gibidir.

Periyodik Sırası : 5 Atom ağırlığı : 10.82 Izotopları -B10 : % 19.57 -B11 : % 80.43 Termik nötron absorbsiyon kesidi -B10 : 40.10 Barn -B11 : 07.5 Barn Kristal Yapısı : Tetragonal-Hekzagonal Yoğunluğu -Kristalin : 2.33 g/santimetre -Amorf : 2.34 g/santimetre Erime Noktası : 2190 °C (-20 °C) Sertliği : 9.3 Mohs

Bor bileşiklerinin yaygın kullanımları ve borun element olarak erken tanımlanmış olmasına rağmen, bor kimyası çalışmaları oranla kısıtlı bir alanda sürdürülmüştür. Bunun nedenleri; temel olarak bor bileşiklerinin hidroliz veya oksidasyona yönelik istikrarlı olmayan nitelikleri ve malzemelerin birçoğunun kullanımındaki yapısal zorluklarıydı. Nihayet Stock tanınmış kişi tecrübi vakum tekniğini geliştirince bor kimyasının araştırılmasında yeni bir sebep oldu.
Grup IIIA elementlerinden yalnızca bor bir ametaldir. Bu gruptaki diğer elementler; alüminyum, galyum, indiyum ve talyumdur.

Grup IIIA elementlerinin elektronik dizilimi Tablo 1.’de listelenmiştir ve elementlerin özellikleri ise Tablo 2.’de belirtilmektedir. Bor, gruptaki diğer elementlerden çok daha küçük bir atomdur. Bu vaziyet, ametal bor ve metal özellikteki diğer grup personelleri arasında belirli farklılıklara kapı aralar.

Ga, In ve Tl’un atom büyüklükleri periyodik sınıflandırmada kendilerinden hemen önce gelen elementlerin elektronik iç yapılarından etkilenir (bilhassa lantanitten sonra gelen talyum örneğinde görüleceği gibi). Bu nedenle de atom yarıçapı ani şekilde veya standart olarak bu elementlerin artan atom numaralarıyla beraber artmaz. Bu elementlerin göreceli şekilde küçük oluşları gruptan aşağı inerken dahi beklenen şekilde azalmayan oranla yüksek iyonizasyon potansiyeli içermelerine kapı aralar.
Yorum Yazabilirsin »