Sponsorlu BağlantılarÇam Ağacının Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Geçiş Evreleri

Kızgın 17 Aralık 2010 0


Çam Ağacının Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Geçiş Evreleri

Bütün ağaçlar tohumdan çoğalır. Yeni bir çam ağacı ancak bir çam tohumundan oluşur. Toprakla buluşan tohum, toprak içindeki nemi soğurur ve yavaş yavaş şişmeye başlar. Şayet tohum uygun bir sıcaklıkla yeterli ölçüde oksijen ele geçirebilecek vaziyetteyse büyümeye başlar. Şişmiş haldeki tohum bir müddet sonra yarılır ve bir uç verir. Bu uç, kök biçiminde toprağın içine doğru dağılarak gittikçe büyür. Kökün büyümesi, yerçekimi sebebiyle toprağın derinliklerine doğru olur. Büyümekte olan kökler, bir süre sonra tohumdan filizlenmiş olan körpe fidanın toprağa sıkıca bağlanmasını sağlar. Tohumdan, kökler dışında bir başka sürgün daha çıkar ve büyüyerek ağaç gövdesi biçimine dönüşür. Bu sürgün, köklerden değişik olarak yukarıya doğru büyür. Gittikçe büyüyerek giderek yaprak açar. Ağaçlar da tıpkı diğer canlılar gibi gelişmek için besine gereksinim duyarlar. Peki, bu besini nerden ve nasıl alırlar?

Ağaç, su ve minarelleri topraktan, karbondioksit gazının ise havadan alır. Yeşil renkli yapraklar güneş ışığından istifade ederek şeker, nişasta ve selüloz yaparak kimyevi reaksiyonmalar yaratır. Ağacın tahta olan gövde bölümü ile kabuğu arasında, ‘kambium’ isminde hücrelerden oluşan ve yaşayan ince bir tabaka bulunur. Bu tabakadaki hücreler çoğaldıkça, içte kalanlar tahtaya, dıştakiler ise kabuğa dönüşürler. Böylelikle ağaç yaşlandıkça kalınlığı da artmış olur.

Ağacın tahta olan gövde bölümü daimi gelişmeye devam eder. Kabuğu ise ekseriyetle çatlayıp dökülür. Ağacın yüksekliği ise genişliği gibi sürekli artar.

Ağaç dallarının uçlarında çok sayıda hücre bulunur. Ağacın gelişmesi esnasında, bu hücreler de çoğalarak yeni dal ve yaprakları oluşturur. Böylelikle dallar genişlemeye devam eder. Ancak bir süre sonra dalların uçlarındaki bu hücreler daha az büyümeye başlar ve dalın gelişmesi gittikçe yavaşlar.

Çam ağacının kozalakları erkek ve dişi olabilirler. Erkek olanlar polen döken küçük kozalaklardır ve kısa müddetliğine çıkarlar

Ağaçlar Dünya’daki yaşan en büyük organizmalardır. Dünya’nın en büyük ağacı olan California’daki dev kızılçam 100 metre boya ve 1 metre kalınlığında bir gövdeye sahiptir. Bu ağaçlardan yalnızca birisinin toplam ağırlığı 200 ton’un üzerindedir. Bu yaşlı ağaçların yaprakları ve dalları çok azdır ve çoğunlukla da yaralıdır.

Türkiye”de hepsinin kısa sürgünleri iki yapraklı olan beş çam türü bulunur; sarıçam, karaçam, Halep çamı, kızılçam ve fıstık çamı.Ayrı olarak çamlar hazanda yapraklarını dökmezler. Gövdesi yenilebilen çam ağaçları A- C gibi yüksek vitaminler içerir. Kabuğunu çiğ olarak yemek de olasıdır.

Halk arasında bütün kozalaklı türlere yanlış bir adlandırma ile çam denilmekte. Halbuk her biri farklı morfolojik yapıyı sahiptir ve farklı isimlerle anılır. Çamlar uzun iğne yaprakları vardır; bunlar genellikle ikili, üçlü ve beşli olabilir. Kozalaklar topaç biçiminde, dokunulunca bazıları dikensi, bazılarıda bulunmaz. Dünya”da 115 kadar çam türü bulunur, bunlardan 5 tür Türkiye”de tabii olarak yetişir. İlmi manada çamlara Pinus diyoruz. Başka bir deyişle Pinus cinsinden bütün ağaç türleri çamdır.

Türkiye”de türler:

Karaçam (Pinus nigra)
Sarıçam (Pinus sylvestris)
Kızılçam (Pinus brutia)
Halep çamı (Pinus halepensis)
Fıstık çamı (Pinus pinea)

Dünyada 115 çam türü var
Yorum Yazabilirsin »