Sponsorlu BağlantılarKitap Okuma Alışkanlığının Ehemmiyeti

Kızgın 20 Mart 2011 0


Kitap Okuma Alışkanlığının Ehemmiyeti

Okumak, doğduğu andan itibaren bir hayli eğitim süreci geçiren insan için en kolay ve en tesirli öğrenme yoludur. Sahip oldukları bilgilerin %60’ını bu yolu kullanarak edinen gelişmiş ülke toplumları, son zamanlarda daha fazla okuma alışkanlığına sahip olmanın sağladığı avantajları her alanda yaşamaktadırlar. Geri kalmış toplumların karşılaştıkları meselelerin bir çoğunun kaynağında ise eğitimsizlik bulunmaktadır. Bu toplumlarda kişiler, okuyarak geçirebilecekleri vakitleri çoğunlukla faydasız uğraşılarla geçirmektedirler. Oysa okuma alışkanlığı ilk olarak kişilerin kendisi için edinilmesi kesinlikle gereken bir alışkanlıktır.
Kitap Okumak Neden Ehemmiyetlidir? Okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen bir kişi, ilk olarak kendine olan güvenini artırır. Bu ise bu arada düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı sağlayarak, olayları inceleme kabiliyeti kazandırır. Ayrı olarak okuyan kişiler çok okumanın beraberinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip oldukları için, hikmetli ve etkileyici konuşarak hitap ettikleri kişilerde tesir de uyandırırlar. Bu tesir ise insanlarla ilişkileri güçlendirmekte, kişiye daha sosyal bir karakter kazandırmaktadır. Dahası, geniş kelime dağarcığı, insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini de sağlar. Başka bir deyişle düşünce kapasitesini ve kültür düzeyini artırır. Boş vakitlerini, çoğu kez hiçbir faydalı bilgi aktarmayan televizyon karşısında geçirmek yerine kitap okuyarak değerlendiren bu kişiler, edindikleri bilgi ve kültür neticeninde aynı vakitte toplum içinde etkin bir kişiliğe sahip olurlar. Tüm bu özellikler, kişilerin öncelikle kendileri için okumaları gerektiğinin çok ehemmiyetli bir göstergesidir. Okuyarak kendini geliştiren kişiler ise elbette etraflarında gelişen olaylara da hakim olacak ve toplum içinde eğitim düzeyinde giderek bir ilerleme sağlanacaktır.
Okuyarak Vakit Kazanmak Ekseriyetle iş sonrası veya hanede televizyon karşısında emelsizce, kanal kanal dolaşarak boşa geçirilen zamanlar, kitap okuyarak geçirilebilecek en randımanlı zamanlardır. Bunun yanı sıra otobüs, tren, taksi ve uçak gibi erişim araçlarında yolcu ederken zaruri olarak geçen boş zamanlar da kitap okuyarak değerlendirilebilecek anlardır. Bilhassa bekleme yapılan yerlerde kitap okumak, geçirilen vakiti hem zevkli hale getirecek hem de kişinin yeni bir şey daha öğrenmesine vesile olacaktır. Bu konuda gelişmiş ülkelerin çizdiği tablo oldukça etkilidir. Sahip olunan her boş anda yanlarında bulunan kitabı okuyan Batılılar, kitap okuma alışkanlığının en güzel örneklerini sergilemektedirler.
Doğru Kitap Nasıl Seçilir? Okuma alışkanlığı konusunda tüm bu teferruatların yanı sıra bilhassa dikkat edilmesi gereken bir nokta, okunacak kitabın seçilmesinde önem verilmesidir. Bir sene içerisinde basılan binlerce kitabın arasında elbette yararlı yapıtların yanı sıra kitap olarak değerlendirilemeyecek yayınlar da vardır. Tüm bu kitapların arasında okunacak doğru kitapları seçmek ise ancak kişileri doğru yönlendirmek ile olasıdır. İlk olarak okunacak yapıtların okuyacak kişiye heyecan vermesi ve kişinin kitabı zevk alarak okuması ehemmiyetlidir. Zira ters özelliklere sahip kitaplar, kişileri kuşkucu ve ümitsiz bir ruh haline sürükler. Karanlık ve iç karartıcı konuların anlatıldığı kitaplardan ise kaçınmak gerekir.Okuyan kişinin gelişmesinde yararlı olacak muhtevalara sahip kitaplar, aynı vakitte kişileri kuruntudan uzak meblağ ve ye’se düşürmez. Puslu olmayan bir zihne sahip olacakları için de doğru ile yanlışı çok daha kolay ve hızlı şekilde ayırt edebilirler. Ayrı olarak hikmetli, kolay anlaşılır ve içten üsluptaki kitaplar, okuyan kişilerde çok daha hızlı etki uyandırır. Bu da her okuyan kişinin bilgileri kolay anlamasını ve öğrendiklerinin aklında kalmasını sağlar. Unutulmamalıdır ki; iblisin oyunu olan zarar veren akımlar insanlara her an telkin edilirken, karanlık ve iç karaltıcı kitaplar okunması bu saptırıcı akımların işini kolaylaştıracaktır. Oysa asıl ehemmiyetli olan bu zarar veren akımların ve davranışların gerçek yüzlerini ortaya çıkaracak kitaplar okumak ve herkesi bu tarz kitapları okuması için teşvik etmektir. Hiçbir ilmi desteği olmayan, kuşkulu açıklamalara dayanan, yalan ve safsatalarla dolu olan yazılar elbette kişilerde negatif tesirlere kapı aralar. Bu negatif etkiler ise ancak ilmi gerçeklere dayanan, okuyan kişiyi yormayan, yalın anlatımlı ve kolay anlaşılabilen kitapların okunması ile engellenebilir.
Kitap Güzel Bir Armağandır Kitabı, aktüel bilgilere sahip olmak için okunması gereken mecmua ve gazetelerden ayıran en ehemmiyetli özellikleri kalıcılığı ve her vakit müracaat edilecek bir kaynak olmasıdır. Mecmua ve gazetelere oranla çok daha ayrıntılı bilgiler içeren kitap, doğru seçim yapıldığında okunduğu her dönem fayda sağlayacak bir kaynaktır. Bu da okuyan kişinin hemen peşinden, sonraki nesillerin de kitaptan yararlanmasını sağlar. Günümüzde yaygın olan bir başka kanı da kitaplara ayrılacak parasal kaynakların (sözde) çok daha eğlenceli alanlar için kullanılabileceğidir. Bunun yanı sıra insanlara, kitap için harcanacak her kaynağın çok olduğunun düşündürülmesi, insanları kitap okuma alışkanlığından gün geçtikçe daha da uzaklaştırmaktadır. Oysa içki, sigara, kumar ve sınırsız eğlence hayatı gibi zararlı alışkanlıklara çok rahat bir şekilde gereken maddi kaynak ayrılmaktadır. Üstelik bu miktar, kitaba verilecek olanın kat kat fazlasını bulabilmektedir.İyi kitap okumayan bir adam, hiç kitap okumayan bir adamdan daha iyi değildir.
–kitap arkadaştır———————kitap doğruyu görmektir——————— yaz biter okuduklarınız baki kalır
Yorum Yazabilirsin »