Sponsorlu BağlantılarKoşma Örnekleri, halk edebiyatı koşma örnekleri

Kızgın 03 Ocak 2011 0

Koşma Örnekleri, Koşma Çeşitleri

halk edebiyatı koşma örnekleri, koşma konusunda örnek, koşma nazım şekline örnekler, koşma nedir, koşma örnekler, koşma örnekleri, koşmanın bölümleri

Edebiyat dersinden hiç kalmasamda hiç bir vakitte tam manasıyla öğrendiğim söylenemez. Hele ilk okul senelerimde yazımın kötülüğü yüzünden Türkçe öğretmenimden yediğim dayakları sorarsanız pekte istekli olduğum derslerden değildir. Bugün sizlere Koşma Örnekleri, Koşmanın Tanımı başka bir deyişle Koşma Nedir Suallerinin cevabını vereceğim. Yeterli olacakmı bilmiyorum fakat olsada olmasada ben paylaştım arkadaşlar.

Koşma Çeşitleri
1- Güzelleme: Tabiat güzelliklerini sevgiyle içe içe işleyen lirik şiirlerdir. Kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen koşmadır.

Dinleyin ağalar medhin eyleyim
Elma yanaklımın kara kaşlımın
O gül yüzlerine kurban olayım
Dal gerdanlımın da sırma saçlımın

Noksanî

2- Koçaklama: Yiğitlik, kahramanlık, vuruşma konularını işleyen ve bu kavramları öven, koşma nazım şekliyle söylenen şiirlerdir.

Benden selam olsun Bolu Beyine
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar gümbür gümbür seslenmelidir

Köroğlu

3- Taşlama: Toplumdaki bozuk istikametleri, kişilerin eksikliklerini, zaafları tenkit etmek için söylen koşmalardır. Bu şiirlerde şair son derece acımasızdır. Aksak ve eksik istikametler açıkça tenkit edilir.

Not: Konu itibariyle taşlamanın Divan Edebiyatındaki karşılığı hicviyedir.

Nesini söyleyim canım efendim
Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim
Dilekçe eylesem deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim.

Serdarî

4.Ağıt: Ölen bir kişinin hemen peşinden söylenen ve onun iyiliğinin, mertliğinin ifade edildiği koşmalardır.

Not: Bunların dışında koşma nazım biçiminin kullanıldığı münferit ağıtlar da vardır.

Sefil baykuş ne gezersin bu yerde
Yok mudur vatanın şehirlerin hani
Darılmış müsün selâmımı almadın
Şeydâ bülbül şirin dillerin hani

Kağızmanlı Hıfzî

Koşma Nedir?
11 heceli dörtlüklerden oluşan en yaygın şiir türüdür koşma. Koşmanın özelliklerini ve çeşitlerini örneklerle desteklenmiş şekilde aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz…

Koşma, Türk Halk edebiyatında tabiat, aşk, ölüm, ayrılık, yiğitlik, toplumsal olaylar gibi konuların işlendiği en sık kullanılan şiir türü. Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı ekseriyetle 3, 5 arasındadır. Hece ölçüsünün 6+5 veya 4+4+3 duraklı 11’li kalıbıyla yazılır. Şair koşmanın son bendinde ismini veyahut mahlasını söyler. Koşmalar dile kazançlan duygular ve söylenişlerine göre koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt gibi isimler alır. Karşılıklı konuşma şeklinde başka bir deyişle “dedim” “diye konuştu” diye başlayan dizelerle de söylenebilir. Bu tür koşmalara “mürâcaa” ismi verilir. Bütün kafiyeleri cinaslı olan koşmalara “tecnis” denir.

Koşmanın Özellikleri
1. Türk Halk edebiyatının en çok sevilen, en çok kullanılan nazım şeklidir.
2. Dörtlüklerle söylenir.
3. Dörtlük sayısı genelde 3 veya 5’tir.
4. Koşmalarda en çok 11’li hece ölçüsü kullanılır. 4+4+3=11 veyahut 6+5=11.
5. Genelde yarım kafiye kullanılır.
6. Kafiye örgüsü; ilk dörtlük; aaab, abab, aaba veya abcb şeklinde olup diğer dörtlükler cccb, dddb şeklindedir.
7. Koşmada, tabiat güzellikleri, sevgi, ayrılık, yiğitlik, yakınma, ıstırap, tenkit, hayata ait görüşler konu alabilir.
8. Genelde şiirin içinde bilhassa de son dörtlükte şairin mahlası bulunur.
9. Dil sade, anlatım yalın ve içtendir.
10. Koşmalar işlenen konulara göre çeşitli isimler alır. Bunlar bu arada âşık edebiyatı nazım türleridir.

Yorum Yazabilirsin »