Sponsorlu BağlantılarMustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı (Kronolojik Sıraya Göre) (Özet Bilgi)

Kızgın 15 Ekim 2010 1


Mustafa Kemal Atatürk‘ün Hayatı (Kronolojik Sıraya Göre) (Özet Bilgi)

1881 Selanik’te doğdu.

1893 Askeri Rüştiye’ye girdi ve Kemal ismini aldı.

1895 Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.

1899 Mart 13 İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

1902 Harp Akademisi’ne girdi.
1
1 Ocak 1905 Harp Akademisi’ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam’a 5. Silahlı güç’nun 30. Atlı Alayı’nda staj yapmak için atandı.

Ekim 1906 Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. Şam’da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu

23 Temmuz 1908 Meşrutiyet’in duyuru edilmesi için çalışmalar yaptı.

31 Mart 1909 31 Mart ihtilalinde Hareket Silahlı gücü Kurmay Subayı olarak çalıştı.

13 Eylül 1911 İstanbul’a Genelkurmay’a naklen atandı.

27 Kasım 1911 Binbaşılığa yükseldi.

9 Ocak 1912 Trablusgarp’ta Tobruk saldırısını yönetti.

1913 Ekim 27 Sofya Askeri Ateşeliği’ne atandı.

1 Mart 1914 Yarbaylığa yükseltildi.

2 Şubat 1915 Tekirdağ’da 19. Tümeni kurdu.

25 Nisan 1915 Çanakkale – Arıburnu’nda İtilaf Devletleri’ne karşı koydu.

1 Haziran 1915 Albaylığa yükseldi.

9 Ağustos 1915 Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandı.

10 Ağustos 1915 Anafartalar’da düşmanı yendi.

1 Nisan 1916 Tuğgeneralliğe yükseldi.

26 Ekim 1918 Halep’in kuzeyinde yer alan bugünkü hudutlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

30 Ekim 1918 Mondros Ateşkesi imza attı.

31 Ekim 1918 Yıldırım Silahlı güçleri Grup Komutanlığı’na atandı.

13 Kasım 1918 Yıldırım Silahlı güçleri Grup Komutanlığı’nın kaldırılması neticesi İstanbul’a döndü.

30 Nisan 1919 Erzurum’da bulunan 9. Silahlı güç Müfettişliği’ne atandı.

15 Mayıs 1919 Yunanlılar İzmir’e asker çıkardı.

16 Mayıs 1919 Bandırma vapuruyla İstanbul’dan ayrıldı.

19 Mayıs 1919 Samsun’a çıktı.

15 Haziran 1919 3. Silahlı güç Müfettişi unvanını aldı.

21 Haziran 1919 Milli Güçleri Sivas Kurultayı’ne çağırdı.

8 / 9 Temmuz 1919 Askerlikten istifa etti. (Saat20:50)

23 Temmuz 1919 Mustafa Kemal’in başkanlığı altında Erzurum Kurultayı toplandı ve bir Temsil Heyeti seçildi. (7 Ağustos 1919)

4 Eylül 1919 Mustafa Kemal’in başkanlığı altında Sivas Kurultayı’nin toplandı ve 11 Eylül’de bitti.

11 Eylül 1919 Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Kurul Temsiliyesi Başkanlığına seçildi.

22 Ekim 1919 Amasya Protokolü imza attı.

7 Kasım 1919 Erzurum’dan milletvekili seçildi.

27 Aralık 1919 Kurulu Temsiliye’yle beraber Ankara’ya geldi.

20 Mart 1920 İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi.

18 Mart 1920 İstanbul’da Meclis-i Mebusan son toplantısını yaptı.

19 Mart 1920 Mustafa Kemal tarafından Ankara’da üstün yetkiyi taşıyan bir Ulus Meclisi toplanması ile ilgili şehirlere ilanda bulunuldu.

23 Nisan 1920 Ankara’da Türkiye Büyük Ulus Meclisi’ni açtı.

24 Nisan 1920 Türkiye Büyük Ulus Meclisi Başkanı seçildi.

5 Mayıs 1920 Mustafa Kemal’in başkanlığında Hükümet’in ilk toplantısı yapıldı.

11 Mayıs 1920 İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

24 Mayıs 1920 Ölüm cezası Padişah tarafından onaylandı.

10 Ağustos 1920 Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması’nı imza attı.

9 / 10 Ocak 1920 Birinci İnönü Savaşı yapıldı.

20 Ocak 1921 İlk Örgüt-ı Esasiye (Anayasa) Yasayı’nun asal maddeleri kabul edildi.

30 Nisan / 1 Mart 1921 İkinci İnönü Savaşı yapıldı.

10 Mayıs 1921 Türkiye Büyük Ulus Meclisi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti heyetti ve Mustafa Kemal Grup Başkanlığı’na seçildi.

5 Ağustos 1921 Başkumandanlık görevi verildi.

22 Ağustos 1921 Mustafa Kemal’in idareninde Sakarya Alan Savaşı başladı.

13 Eylül 1921 Sakarya Alan Savaşı kazanıldı.

19 Eylül 1921 Mareşallik rütbesi ve Gazi unvanı aldı.

26 Ağustos 1922 Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetti.

30 Ağustos 1922 Dumlupınar Başkumandanlık Alan Savaşı’nı kazandı.

1 Eylül 1922 Silahlı güçler! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri! Buyruğunu verdi.

9 Eylül 1922 Türk Silahlı gücü İzmir’e girdi.

10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal İzmir’e geldi.

11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkesi imza attı.

1 Kasım 1922 Teklifi üzerine saltanat kaldırıldı.

17 Kasım 1922 Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul’dan kaçtı.

29 Ocak 1923 Latife Hanım’la izdivaç etti.

24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması imza attı.

9 Ağustos 1923 Halk Fırkası’nı kurdu.

11 Ağustos 1923 2. Büyük Ulus Meclisi Başkanlığı’na seçildi.

29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi.

29 Ekim 1923 İlk Reisicumhur seçildi.

1 Mart 1924 Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söyledi.

20 Nisan 1924 Türkiye Cumhuriyeti Örgütü Esasiye (Anayasa) Yasayı kabul edildi.

17 Şubat 1925 Aşar kaldırıldı.

24 Ağustos 1925 İlk kez Kastamonu’da şapka giydi.

25 Kasım 1925 Şapka Yasayı Büyük Ulus Meclisi’nde kabul edildi.

30 Kasım 1925 Dergahların kapatılması hakkındaki yasa kabul edildi.

26 Aralık 1925 Beynelmilel takvim ve saat kabul edildi.

17 Şubat 1926 Türk Uygar Kanunu kabul edildi.

1 Temmuz 1927 Reisicumhur sıfatı ile ilk defa İstanbul’a gitti.

15 / 20 Ekim 1927 Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kongresi’nda tarihi Büyük Nutku’nu söyledi.

1 Kasım 1927 2. Kez Reisicumhur seçildi.

9 Ağustos 1928 Sarayburnu’nda Türk harfleri hakkında nutkunu söyledi.

3 Kasım 1928 Yeni Türk Harfleri Kanunu, Türkiye Büyük Ulus Meclisi’nde kabul edildi.

15 Nisan 1931 Türk Tarih Müessesesi heyetti.

4 Mayıs 1931 3. kez Reisicumhur seçildi.

12 Temmuz 1932 Türk Dil Müessesesi heyetti.

29 Ekim 1933 Cumhuriyetin 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söyledi.

24 Kasım 1934 Türkiye Büyük Ulus Meclisi tarafından ATATÜRK soyadı verildi.

1 Mart 1935 4. kez Reisicumhur seçildi.

1 Mayıs 1937 Çiftliklerini hazineye, taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi’ne bağışladı.

31 Mart 1938 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği hastalığı hakkında ilk resmi ilanı yaptı.

15 Eylül 1938 Vasiyetnamesini yazdı.

16 Ekim 1938 Atatürk’ün hastalık vaziyeti hakkında günlük resmi ilanların yayınına başlandı.

10 Kasım 1938 Atatürk’ün ölümü. (Perşembe, saat 09.05)

11 Kasım 1938 İstanbul Şehir Meclisi olağandışı toplantı yaptı. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsu indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı çekildi.

15 Kasım 1938 Hükümet, Atatürk’ün Ankara’da sonsuz istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini milli matem günü olarak ilan etti.

16 Kasım 1938 İstanbul’lular, Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu’ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden, gecenin son saatlerine kadar saygı ve elem içinde son görevlerini yaptılar.

19 Kasım 1938 Büyük bir merasimle, Atatürk’ün Dolmabahçe’den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu’na, daha sonra Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit’e kadar götürülen tabut, oradan Ankara’ya yolcu edildi.

20 Kasım 1938 Atatürk’ün naşı Ankara’ya erişti ve Ankara’da Büyük Ulus Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar son görevlerini saygıyla yaptılar.

21 Kasım 1938 Atatürk’ün cenazesi Etnografya Müzesi’ndeki Geçici Mezara konuldu.

25 Kasım 1938 Atatürk’ün vasiyetnamesi açıldı.

4 Kasım 1953 Atatürk’ün Geçici Mezarı, Anıtkabir’e nakledilmesi için açıldı.

10 Kasım 1953 Atatürk’ün cenazesi Abide-Mezar’e nakledildi.
Bir Yorum Yazılmış »

  1. asude önen 19 Mart 2011 at 14:50 - Cevapla

    bu sitenin hazırlanmasında yer alan herkese teşşekkür ederim

Yorum Yazabilirsin »