Sponsorlu BağlantılarÖğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü Konusunda Konuşma Metni

Kızgın 08 Mart 2011 0


Öğretmen Okullarının Kuruluş Sene Dönümü Konusunda Açılış Konuşması, Konuşma Metni

Sayın Konuklar,

II. Mahmut döneminde, 1838 seneninde, çocukların “rüşt” (erginlik) yaşına kadar okuyabilmeleri için Ortaokul düzeyinde Rüştiyeler açıldı. Çocuklar rüşt yaşına kadar bu okullarda öğrenim gördüler. 16 Mart 1848 tarihinde Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek üzere üç sene müddetli Darül Muallimin-i Rüşdi ismini taşıyan bir okulun kurulduğunu görüyoruz. Bu tarih, öğretmen okullarının ilk kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir ve bu tarihe göre 16 Mart 2002 gününü öğretmen okullarının 154. kuruluş yıldönümü olarak kutluyoruz.

1973 seneninde yürürlüğe giren 1739 sayılı Ulusal Eğitim Temel Yasayı öğretmenlerin yüksek öğrenim görmeleri zorunluluğunu getirdiğinden, ilkokullara Sınıf Öğretmeni yetiştirilmesi için 1974-1975 öğretim seneninden itibaren İlk öğretmen Okullarının bir bölümünde iki senelik Eğitim Enstitüleri açıldı. 1982 seneninde yürürlüğe giren 41 sayılı Yasa Kararındaki Kararname ile iki senelik Eğitim Enstitüleri Eğitim dönüştürülerek Eğitim Fakültelerine bağlandı. Eğitim Fakülteleri olmayan yerlerde de Rektörlüklere bağlandı. Eğitim müddeti 1989-1990 öğretim yılından itibaren dört yıla çıkarıldı. Eğitim bazıları Eğitim Fakülteleriyle birleşti ve bu müesseseler “Sınıf Öğretmenliği Bölümüne” dönüştü. Rektörlüğe bağlı olan Eğitim da Eğitim Fakültelerine dönüştürüldü. Son zamanlarda öğretmen yetiştirmede karşılaşılan yetersizlikler ve yaşanan meseleler, geçmişteki başarılı modelleri hatırlamaya, ara ara o modellere özlem duyulmasına kapı aralamalı ki; öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümleri düzenli olarak kutlanmaktadır.

Biz de öğretmenlik ruhunun kazandırıldığı, öğretmen yetiştirmede niteliğin önem verdiği 155.sene önce başlatılan ve uzun yıllar sürdürülen uygulamaların her vakit hatırlanmasını diliyor, öğretmenlerimizi sevgi ile saygı ile selâmlıyoruz.

Saygılarımla…
Yorum Yazabilirsin »