Sponsorlu BağlantılarÖğretmenler günü ile ilgili kısa yazı

Kızgın 23 Kasım 2010 0


öğretmenler günü konusunda kısa yazı

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Öğretmenlik insanlık tarihinin en manalı ve ebedi mesleğidir. Ürünü insan olan ve başlı başına bir emel olmaktan öte, bizleri yüce gayemize eriştiren bir vasıta olarak görüyorum öğretmenlik mesleğini.
Öğretmenin görevi, gücü nispetinde erdemli toplum çabanına katkı sağlamaktır. İnsan yaratılmışların en eliti, en donanımlısı, en şuurlu olanı; fakat bu arada en vahşi, en ceberrut, en anlaşılmaz davranışların da sahibi. Onun için insan hayatında eğitim; davranışları doğru yönlendirmede ve diğer hemcinslerinin haklarına tecavüz etmesinin engellenmesinde birinci derecede tesirlidir. Öğretmen işlevini yerine getirirken bu önceliği hiçbir zaman savsaklamamalıdır.
“Bir insanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe göndermek, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır” sözü icra ettiğimiz mesleğin ne kadar onurlu ve yüce bir gayeye hizmet ettiğini göstermesi itibariyle manalıdır.
Kadim değerlerin günübirlik çıkarlara feda edildiği son zamanlarda bu mübarek sanatı en güzel biçimde icra etmek vaziyetindeyiz. Bunun için de heyecanımızı diri tutmalı ve ideallerimizi yine kuşanmalıyız.
Karşı karşıya kalacağımız bütün vaziyet ve koşulları aşarak ruhumuzu her koşulda diri kılarak başarıya erişebiliriz. Hayat taşıyıcı uğraşları asil bir sadelik içerisinde, bir yürek soyluluğu içerisinde, yoğun bir sabırla sürdürmeliyiz.
Kazanılması şart olan asıl büyük servet; para, şöhret ve makamdan öte erdem ve bilgeliktir. Yüreğimizi, ruhumuzu en büyük erdemlerle tezyin ve teçhiz etmeli ve bu amaçlarımızdan vazgeçmeden yolumuza devam etmeliyiz.
Global uygarlık kulesi de hiç kuşkusuz bu onuru taşıyan fedakâr ve cefakâr öğretmenlerimiz sayesinde yükselecektir.
Bu vesile ile bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım.
Yorum Yazabilirsin »