Sponsorlu Bağlantılarsuperlatıve tümce örnekleri

Kızgın 22 Ocak 2011 0


superlatıve tümce örnekleri

(En üstünlük derecesi) “Superlative” kişiler yada nesneler arasında en üstün olanı dile getirmek için kullanılır. Başka bir deyişle “Comparative” iki nesne yada insan arasında mukayese etme yaparken “Superlative” 3 yada daha fazla nesne yada insan arasındaki en üstün olanı ifade eder. Bunu yaparken yeniden kısa ve uzun sıfatlarda değişik yapılır. Kısa sıfatların başlarına “the” ve sonlarına “-est” yazılırken uzun sıfatların başlarına “the most” yazılarak yapılır.

Örnek olarak kısa sıfatlar;

Adjective Comparative Superlative

Tall……………….taller…………….the tallest

Short ……………shorter……………the shortest

Small………….….smaller …………..the smallest
şeklinde yazılırken uzun sıfatlar;

Adjective Comparative Superlative

Expensive ………more expensive ……… the most expensive

Beautiful ……..….more beautiful ……….. the most beautiful

Difficult …….……more difficult ………….the most difficult
şeklinde yazılır.

Örnekler:

Mary is 25 years old. John is 20 years old. Helen is 30 years old.

Mary is older than John but Helen is the oldest.

Mount Ağrı is higher than Mount Uludağ but Everest is the highest in the world.

Ahmet is the most intelligent student in this school.

That girl is the most beautiful girl in our scool.

New York is the most exciting city in the USA

This book is better than that one.

This is the best school in the city.

Sonlarına “-er the …..-est” başlarına “more the most” alan sıfatlar regular (düzenli) sıfatlardır. Bir de irregular (gayri muntazam) sıfatlar vardır. Irregular fiillerin 2. ve 3. hallerinin farklı olmaları gibi irregular sıfatların da comparative ve superlativeleri farklı olur. Bunların sayıları çok değildir. En sık kullanılanları şunlardır:

Adjective Comparative Superlative

Good………………….. beter……………….……..the best

Bad…………………….worse…………………… the worst

Far………………….….farther/further……….….the farthest/furthest

Little ………………..…less………………..…… the least

Much/many……………more…………….……….the most
Yorum Yazabilirsin »