Sponsorlu BağlantılarTopluma örnek olmuş kişiler isimleri, Topluma mal olmuş insanların isimleri

Kızgın 25 Mart 2011 0


Topluma örnek olmuş kişiler isimleri, Topluma mal olmuş insanların isimleri

Ülkemizde topluma örnek olmuş kişiler kimlerdir, Yurdumuzda topluma mal olmuş insanların isimleri

B. Ziya Eytemiz
Sami Yavrucuk
Muhittin Yıldız
Nezir Sonakın
İsmail Serim
Necati Yeğenoğlu
Vezir Balcıoğlu
Yusuf Yöreli
Haşmet Yöreli
İhsan Soyalp
Ali Kılınçoğlu
Duran KOÇAK
Nusret Ergül
Hasan Özkaplan
Yılmaz Ermiş
Abdullah Loras
Naci Renklibay
Kerim Özbek
Sadık Keleş
Muzaffer Gezer
Orhan Şener
İlhami Coşkun
Mehmet Serin
Emin Görmüş
Haldun Üstel
A. Bülent Melik
Kenan Erdağı
Köksal Gürler

Bilim Sanat Yerine topluma örnek olmuş kişiler
Abdüsselam : ( 1926 – 19 ) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan müslüman bilim insanı.
Ahmed Bin Musa : ( 10 asır ) Sistem mühendisliğinin Lideri. Astronom ve Mekanikçi.
Akşemseddin : ( 1389 – 1459 ) Pasteur önce Mikrobu bulan ilk bilim insanı. İstanbulun fethinin içsel babasıdır. Fatih sultan Mehmet” in Hocasıdır
Ali Bin Abbas : ( ? – 994 ) 1000 yıl önce ilk kanser operasyonunu yapan bilim insanı. Kılcal damar sitemini ilk kez ortaya atan bilim insanıdır. Daha önceki çağın en büyük hekimlerinden olan hipokratesin (Hipokrat) Doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.
Ali Bin İsa : ( 11 yüzyıl ) İlk defa göz hastalıkları ile ilgili yapıt veren müslüman bilim insanı.
Ali Bin Rıdvan : ( ? – 1067 ) Batıya rehabilitasyon metodlarını öğreten islam alimi.
Ali Kuşçu : ( ? – 1474 ) Tanınmış Bir türk astronomi ve matematik bilginidir.
Ammar : ( 11 yüzyıl ) İlk katarak operasyonunu kendine has biçimde yapan müslüman bilim insanı.
Battani : ( 858 – 929 ) Dünyanın en tanınmış 20 astrononumdan biri trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.
Beyruni : ( 973 – 1051 ) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim insanı ümit burnu, amerika ve japonyanın varlığından söz eden ilk bilim insanı.
Beyruni amerika kıtasının varlığını kristof colomb”un Bulgunundan 500 sene önce bildirmiştir. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağın En Büyük Alimidir.
Bitruci : ( 13 yüzyıl ) Kopernik”e sebep olan liderlik eden astronom bilim insanı.
Cabir Bin Eflah : ( 12 yüzyıl ) Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir . Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim insanıdır.
Cabir Bin Hayyan : ( 721 – 805 ) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en Küçük parçası atomun parçalana bileciğini bundan 1200 sene önce söylemiştir.
Cahiz : ( 776 – 869 ) Zooloji İlminin liderlerindendir. Hayvan gübresinden amonyak ele geçirmiştir.
Cezeri : ( 1136 – 1206 ) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçi Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak ingiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir..
Demiri : ( 1349 – 1405 )Avrupalılardan 400 sene önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alimdir … Hayatül hayavan isimli kitabı yazmıştır.
Dinaveri : ( 815 – 895 ) Botanikçi Ve astronom bir alim olarak bilinir.
Ebu Kamil Şuca : ( ? – 951 ) Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini.
Ebu”l Fida : ( 1271 – 1331 ) Büyük Bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır.
Ebu”l Vefa : ( 940 – 998 ) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.
Ebu Maşer : ( 785 – 886 ) Med-cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.
Evliya Çelebi : ( 1611 – 1682 ) Büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır.
Farabi : ( 870 – 950 ) Ses olayını ilk defa fiziki istikametten ele alıp izah edip açıklama getiren ilk bilgindir.
Fatih Sultan Mehmet : ( 1432 – 1481 ) İstanbulu feth eden ve Havan topunu icad eden yivli topları döktüren padişahtır fatihin kendi buluşu olan ve isimi “şahi” olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki kurşunları 1 kilometre ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu..
Fergani : ( 9 yüzyıl ) Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi.
Gıyasüddin Cemşid : ( ? – 1429 ) Matematik alimi. Ondalık kesir sistemini bulan çemşid cebir ve astronomi alimi.
Harizmi : ( 780 – 850 ) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten bilgin. İsimi algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa” ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren Bilgin.
Hasan Bin Musa : ( – ) Dünyanın etrafını ölçen, üç kardeşler denilen üç kardeşten biri..
Hazini : ( 6 – 7 asır ) Yerçekimi ve terazilerle alakalı açıklamalarda bulunan bilgin.
Hazerfen Ahmed Çelebi : ( 17 asır ) Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün lideri.
Huneyn Bin İshak : ( 809 – 873 ) Göz doktorlarına liderlik yapan bilgin.
İbni Avvam : ( 8 asır ) Tarım alanında ortaçağ süresince kendini kabul ettiren bilgin.
İbni Battuta : ( 1304 – 1369 ) Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.

İbni Veteriner : ( 1190 – 1248 ) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır. İbni Cessar : ( ? – 1009 ) Cüzzam hastalığının sebeb ve rehabilitasyonlarını 900 yıl önce izah eden müslüman doktor.
İbni Ebi Useybia : ( 1203 – 1270 ) Tıp Tarihi ile ilgili eşsiz bir yapıt veren doktor.
İbni Fazıl : ( 739 – 805 ) 12 yüzyıl önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir.
İbni Firnas : ( ? – 888 ) Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.
İbni Haldun : ( 1332 – 1406 ) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir islam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı.
İbni Hatip : ( 1313 – 1374 ) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan izah eden doktor.
İbni Havkal : ( 10 yüzyıl ) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim.
İbni Heysem : ( 965 – 1051 ) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin lideri, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.
İbni Karaka : ( ? – 1100 ) Dokuzyüz sene önce torna tezgahı yapan bilgin.
İbni Macit : ( 15 asır ) Tanınmış kişi bir denizci ve coğrafyacı. Vasco da Gama onun bilgilerinden ve kılavuzluğundan yararlanarak hindistana erişti.
İbni Rüşd : ( 1126 – 1198 ) Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.
İbni Sina : ( 980 – 1037 ) Doktorların sultanı. Yapıtları Avrupa üniversitelerinde 600 yıl temel kitap olarak okutulan bile doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile rehabilitasyon, pastör” e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası.
İbni Türk : ( 9 asır ) Cebirin temelini atan islam bilgini.
İbni Yunus : ( ? – 1009 ) Galile”den önce sarkacı bulan astronom.
İbni Zuhr : ( 1091 – 1162 ) Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından yüzyıllarca Avrupa”da yapıtları ders kitabı olarak okutuldu.
İbnünnefis : ( 1210 – 1288 ) Küçük kan dolaşımını bulan tanınmış kişi islam alimi.
İbrahim Efendi : ( 18 asır )Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendis.
İbrahim Hakkı : ( 1703 – 1780 ) Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamı. En tanınmış kişi yapıtı marifetnâme, Burçlardan, insan fizyoloji ve anatomisinden söz etmiştir.
İdrisi : ( 1100 – 1166 ) Yedi yüzyıl önce bügünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacı.
İhvanü-s Safa : ( 10 asır ) çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan olan bir ansiklopedi yazan ilim adamı. Astronomi , Coğrafya, Musiki, Ahlâk, Felfese kitapları yazmıştır.
İsmail Gelenbevi : ( 1730 – 1791 ) 18 yüzyılda osmanlıların en kuvvetli matematikçilerinden.
İstahri : ( 10 yüzyıl ) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin.
Kadızade Rumi : ( 1337 – 1430 ) Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini. Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.
Kambur Vesim : ( ? – 1761 ) Tüberküloz mikrobunu Robert Koch”dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor.
Katip Çelebi : ( 1609 – 1657 ) Osmalılarda rönesansın müjdecisi coğrafyacı ve fikir adamı.
Kazvini : ( 1203 – 1283 ) Ortaçağın Herodot”u müslümanların Plinius”u , astronom ve coğrafyacı bilgin.
Kemaleddin Farisi : ( ? – 1320 ) İbni Heysem ayarında büyük islam matematikçisi, fizikçi ve astronom.
Kerhi : ( ? – 1029 ) İslam Matematikçilerinden.
Kindi : ( 803 – 872 ) İbni Heysem”e kadar optikle alakalı eserleri kaynak olan bilgin. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır.
Kurşunoğlu Behram : ( 1922 – ? ) Genelleştirilmiş izafiyet kuramını ortaya atan beyin güçlerimizden. Hali hazırda prof. Behram Kurşunoğlu Amerika da florida üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmaktadır
Lagarî Hasan Çelebi : ( 17 yüzyıl ) Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin.
Macriti : ( ? – 1007 ) Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi ve astronom.
Mağribi : ( 16 yüzyıl ) Çağının en büyük matematikçilerinden . Mağribinin eseri olan Tuhfetü”l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metodlar gösterilmiştir.
Maaşallah : ( 72? – 815 ) Ünlü islam astronomlarındandır. Usturlabla Alakalı ilk yapıtı veren bilgindir.
Mes”ûdi : ( ? – 956 ) Değeri ancak 18. 19. Asırlarda anlaşılan büyük tarihçi ve coğrafyacı. Mesudi günümüzden 1000 yıl önce depremlerin oluş sebebini izah etmiştir. Mesûdinin yapıtlarından yel değirmenlerinin de müslümanların buluşu olduğu anlaşılmıştır.
Mimar Sinan : ( 1489 – 1588 ) Düzeyine bugün bile erişilemeyen bile mimar. Mimar Sinan tam anlamı ile bir sanat dahisidir.
Muhammed Bin Musa : ( 9 asır ) Dünyanın Etrafını ölçen 3 kardeşten biri. Matematikçi ve astronom.
Mürsiyeli İbrahim : ( 15 asır ) Piri reisten 52 yıl önce bugünkü uygun Akdeniz haritasını çizen haritacı. Günümüzden 500 yıl önce kadar önce yaşamıştır.
Nasirüddin Tusi : ( 1201 – 1274 ) Trigonometri alanında ilk kez yapıt veren, Merağa gözlem evini kuran, matematikçi ve astronom.
Necmeddinü-l Mısri : ( 13 yüzyıl ) Çağının ünlü astronomlarından.
Ömer Hayyam : ( ? – 1123 ) Cebirdeki binom yöntemini bulan bilgin. Newton veya binom yönteminin bulguyu ömer hayyama aittir.
Piri Reis : ( 1465 – 1554 ) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı. Amerika kıtasının varlığını kristof kolomb ”dan önce bilen ünlü denizci.
Razi : ( 864 – 925 ) Bulguları ile ün salan asırlar boyunca Avrupa”ya ders veren kimyacı doktor ünlü muayenehaneci. Devrinin En büyük bilgini İbni Sina ile aynı ayarda bir bilgin.
Sabit Bin Kurra : ( ? – 901 ) Newton” dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin. Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk islam bilgini. Matemetik ve astronomi alimi.
Sabuncu Erkek çocuğu Şerefeddin : ( 1386 – 1470 ) Fatih devrinin ünlü doktor ve operatörlerindendir. Tecrübi fizyolojinin liderlerindendir.
Seydi Ali Reis : ( ?-1562 ) Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir.
Şemsettin Halili : ( ?-1397 ) Büyük bir astronomi bilginidir.
Şihabettin Karafi : ( ? – 1285 ) orta çağın en büyük fizikçi ve hukukçularından.
Takiyyüddin Er Rasit : ( 1521 – 1585 ) İstanbul gözlem evi ilk kuran çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi alimidir.
Uluğ Bey : ( 1394 -1449 ) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar.
Zehravi : ( 936 -1013 ) 1000 sene önce ilk muasır operasyonu yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek operasyonunu gerçekleştiren bilim insanı..
Zerkali : ( 1029 – 1087 ) Bulgu ve hizmetleri ile ün salmış astronomi alimidir.

Sanat Alanında hizmet vermiş kimseler

Piyanis Fazıl Say
Caz sanatçısı Önder Focan
bestecisi ve orkestra şefi Çetin Işıközlü
flüt sanatçısı Şefika Kutluer
ressam Mehmet Güler
piyanist İdil Biret
Yorum Yazabilirsin »